Børneliv version 2.0 - fokus på tween, fritidsliv og trivsel


Hvad kendetegner aldersgruppen i 3.-5. klasse?
Hvad optager dem? Hvordan ser deres fritidsliv ud?
Hvilke voksne efterspørger de?

I foredraget vil vi forsøge at give en karakteristik af en aldersgruppe, der kan være svær at indfange og måske 'connecte med som voksen'.
Vi vil se på betydningen af familie, venner, valg (og fravalg) af fritidsaktiviteter, medier, trivsel m.v.  - naturligvis afhængigt af, hvilket perspektiv I er særligt interesserede i at få belyst.

Foredraget tager afsæt i to nationale undersøgelse foretaget i hhv. 2008 og 2012 blandt hhv. tweens og deres forældre og baserer sig på besvarelser fra 1825 skolelever over hele landet, interviews m.m.

Målgruppe: Alle, der har med 9-12-årige at gøre.

Oplægget holdes af Kirsten Grube, Noémi Fodor eller Søren Østergaard

"Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene” – perspektiver på unge og hverdagsliv i en tid hvor meget er til forhandling


Når eleverne får fri fra skole går turen hjem foran skærmen, TV´et bliver tændt, Ipod'en er i ørerne og mobilen er inden for rækkevidde – og måske runder de også lige køleskabet.

For fem år siden var dette primært ment som en karikatur af unges fritidsliv – i dag er det virkeligheden for det overvejende flertal. Man bruger mindre tid sammen ”F2F” – face to face – og når man går til fodbold eller spejder, er det ikke primært for at sammen med vennerne – dem kan man jo være sammen med på så mange andre måder.

Hvad betyder det faktum, at ungdomsliv i dag leves i tre rum – det offentlige, private og virtuelle rum -  i forhold til deres syn på og forventninger i forhold til forældre, lærere, undervisning og fritidsaktiviteter – og hvilke konsekvenser har de i forhold til den gruppe af unge, der i forvejen ”hænger lidt?

Målgruppe: Foreninger, skoler, klubber, forældre, organisationer m.fl.

Oplægget holdes af Søren Østergaard

"Problemet med venner er, at de jo altid giver én ret ..."


- Et oplæg til voksne, der ønsker at være med til at spille unge gode til livet.

Med afsæt i en række undersøgelser af unges voksenforventninger og forældreroller vil der i oplægget blive sat fokus på, hvordan man som forældre, lærer, pædagog m.v. kan fremstå som en signifikant voksen i børn og unges liv.
Hvordan kan man påtage sig funktionen som såvel en relevant samtalepartner som normsætter for børn og unge – samtidig med at man som voksen også selv oplever, at der er mange ting til forhandling – herunder det forhold at man i nogen udstrækning spiller på den samme kulturelle spilleplade som de unge, man forsøger at være noget for.

Målgruppe: Foreninger, skoler, klubber mm.

Oplægget holdes af Søren Østergaard

Jeg har brug for et break!


Hvad præger gymnasieelever i 10'erne?
Hvordan får de hverdagen til at hænge sammen?

Mere konkret sættes der i foredraget fokus på følgende:
- Hvilken rolle spiller forældre og venner i forhold til gymnasieprojektet?
- Hvor meget fylder lektier i praksis - og mentalt?
- Hvilke fritidsaktiviteter prioriteres, og hvilke aktiviteter er absolut ikke forhandling?
- Hvilke tanker gør eleverne sig om fremtiden?

Målgrupper: Skoler, gymnasier, studievejledere, foreninger mm.

Oplægget holdes af  Kirsten Grube eller Søren Østergaard

Det handler også om at andet end ”blot” at vinde!


Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det vigtigste i livet – at vinde! Men hvis foreningsidrætten ikke skal ”sparkes til hjørne” i ungdomsårerne, må både foreninger og trænere være bevidste om, at idrætsarenaen kun er én blandt mange arenaer i unges liv.

Den organiserede foreningsidræt fylder meget i mange unges liv – faktisk så meget, at foreningsidrætten er den absolut største enkeltarena i unges liv. To ud af tre foreningsaktive unge peger på, at deltagelse i foreningsidræt udgør deres primære fritidsinteresse. Foreningsidrætten er dog hele tiden under pres i forhold til at rekruttere og fastholde unge. Der er konkurrence fra den selvorganiserede idræt, kommercielle udbydere, fritidsarbejde m.v.

Konkurrencen om de unges frie tid bliver således stadig hårdere, men opgaven med at fastholde unge i foreningsidrætten er på ingen måder håbløs!

Intentionen med oplægget er at klæde ledere- og ungdomstrænere endnu bedre på til opgaven med at skabe gode og udviklende idrætsmiljøer, der er præget af en solid faglighed såvel indenfor som udenfor banen.

Oplægget holdes af Søren Østergaard

Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder - måske!


Med afsæt i en kort introduktion til aktuelle ungdomskulturelle strømninger og en række undersøgelser omkring det frivillige B&U-arbejde sættes der i foredraget fokus på, hvad der gør, at børn og unge melder sig hhv. ind og ud af frivillige organisationer.

Foredraget præsenterer de unges forventninger til ledere, aktiviteter m.v., og hvordan man kommer i gang med konkrete fornyelsesprocesser i det frivillige B&U-arbejde – og foredraget indeholder med garanti ingen lette svar!

Målgruppe: Organisationsledere, ledere i såvel nationalt  som  lokalt  foreningsarbejde

Oplægget holdes af Søren Østergaard.