Trosudvikling eller trosafvikling? - Værktøjer til kristendomsformidling


Megen kristendomsformidling immuniserer mere end det kommunikerer. Hvordan kan vi formidle kristendom med unge, så troen udvikles fremfor afvikles? Ved at se på forskellige værktøjer, får man redskaber til at formidle kristendom, så vi bedre kan være ”døråbnere” end ”dør-smækkere” til evangeliets glædelige budskab for unge. Vi ser på:

  • Hvordan tilgodeser vi en flerdimensionel tilgang til trosformidling? (den kognitive, den emotionelle og den sociale tilgang)
  • Hvordan kan en erfaringsbaseret didaktik understøtte troserfaringer?
  • Hvilken betydning har den relationelle tilgang i forhold til formidling af livstolkning?
  • ”Tro udvikles i dialog” – derfor afprøver vi forskellige religionspædagogiske dialog- værktøjer undervejs.

Målgruppe: Præster, konfirmandundervisere, sognemedhjælpere, kristendomsformidlere, konsulenter i Kirkelige børne- og ungdomsarbejde, efterskolelærere

Oplægget holdes af Suzette Munksgaard

Bærbar og brugbar kristendom - om kristendomsformidling med børn og unge i en postsekular tid


Hvilken position kan religion og kristendom få hos en generation børn og unge, der er på livsvandring og mere har brug for en bærbar, virkelighedsmobil tro end en stationær, kirkelig tro? 
Der tegnes et rids af unges religiøsitet og hvordan man som kirke, forældre, bedsteforældre kan være med til at formidle kristendom ind i denne virkelighed.

Målgruppe: sogneaften, konfirmandforældre, bedsteforældre, kirkelige børne og ungdomsledere, Y-men, efterskolelærere, konfirmandundervisere

Oplægget holdes af Suzette Munksgaard

I begyndelsen var ... billedet


Mange musikvideoer fremstår som en vibrerende og vital arena af religiøse livsudtryk, der ligesom Bibelen er et potpourri af livsudtryk og møder mellem Gud og mange forskellige slags mennesker. Derfor er det spændende at gå på opdagelse i musikvideoernes temaer og symbolikker og opdage de overraskende, glædelige budskaber, der er inkarneret i populærkulturens musikvideoer.  
Ved at arbejde med en række udvalgte musikvideoer (alle af nyere dato  - dvs. efter 2001) ser vi på :

  • Hvordan musikvideoer kan bruges som udgangspunkt for en dialogisk tilgang i konfirmandlokalet med unge eller til andet ungdomsarbejde
  • Hvordan evangeliet kan fortælles igennem musikvideoer enten til undervisning/ gudstjeneste/ andagt eller som ”dåseåbnere.”
  • Hvordan musikvideoer giver mulighed for at nytænke, genopdage og genfortælle evangeliet ind i den tid, vi lever i.

Målgruppe: Præster, konfirmandundervisere, sognemedhjælpere, kristendomsformidlere, konsulenter i Kirkeligt børne og ungdomsarbejde, efterskolelærere

Oplægget holdes af Suzette Munksgaard