"Jeg kan da godt være økologisk for et år!” Værdi-formidling i efterskolens tre rum


Unge er vante til at bevæge sig mellem ”forskelligartede værdibaserede rum” og afsøge de livstolkninger, de møder undervejs. Men hvad sker der, når en efterskole-elev møder skolens værdigrundlag i form af morgensamling, demokratiske beslutningsprocesser, økologisk mad, diskussioner i dagligstuen, cykel-rally til fordel for Danmarks indsamlingen eller en fortrolig snak med forstanderen eller pedellen?

Vore unge kommer med en ”frisat tilgang” til de mange livstolkningstilbud, men hvordan formidler vi værdier, så det er giver mening både i efterskolens virkelighed og i den efterfølgende hverdagsvirkelighed? 

 • Hvilken betydning har den ”relationelle tilgang” i forhold til formidling af livstolkning
 • Hvad er forholdet mellem ”høre- og gøre-sammenhænge”
 •  Hvordan formidles værdier efterskolens tre rum? (det ”kontraktfæstede, det nødvendige og det frie rum”?
 • Hvordan tilgodeser vi en flerdimensionel tilgang til værdi-formidling? (den kognitive, den emotionelle og den sociale tilgang)
 • Hvordan bliver efterskolens værdiformidling bærbar og brugbar også udenfor efterskolens ”osteklokke”?

Målgruppe: Efterskolelærere, bestyrelsesmedlemmer

Oplægget holdes af Suzette Munksgaard

"Jeg kan da godt være kristen for et år!” - Bærbar kristendomsformidling i efterskolens tre rum


Unge er vante til at bevæge sig mellem ”forskelligartede værdibaserede rum” og afsøge de livstolkninger, de møder undervejs. Men hvad sker der, når en efterskoleelev møder skolens værdigrundlag i form af morgensamling, demokratiske beslutningsprocesser, aftensang og Fadervor?

Når ”troen er løs”, og vore unge kommer med en ”frisat tilgang” til det postsekulare samfunds mange livstolkningstilbud, hvordan formidler vi kristendom, så det er giver mening både i efterskolens virkelighed og i den efterfølgende hverdagsvirkelighed?

 • Hvordan formidles kristendom i efterskolens tre rum? (ud fra  Ulla Ambrosius Madsens antropologiske tredeling af det ”kontraktfæstede, det nødvendig og det frie rum”?)
 • Hvilken betydning har den ”relationelle tilgang” i forhold til formidling af livstolkning?
 • Hvad er forholdet mellem ”høre- og gøre-sammenhænge”?
 • Hvordan tilgodeser vi en flerdimensionel tilgang til trosformidling? (den kognitive, den emotionelle og den sociale tilgang)
 • Hvordan bliver efterskolens kristendomsformidling bærbar og brugbar også udenfor efterskolens ”osteklokke”?

Målgruppe: efterskolelærere, bestyrelsesmedlemmer

Oplægget holdes af Suzette Munksgaard

Religiøs dannelse eller religiøs analfabetisme


I et globalt og post-sekulart samfund, der i højere grad kræver forståelse for såvel egne som andres religiøse traditioner, er religiøs dannelse en væsentlig brik i børn og unges dannelsesproces.

 • Har børn og unge ret til religion – eller ret til at være fri for religion?
 • Hvordan kan vi skabe eksistentielle og religiøse refleksions rum sammen med vore børn og unge, så de kan fremtræde som religiøst dannede individer?
 • Hvordan får børn og unge et religiøst sprog, så de kan ”sætte ord på hvad de tror på”?

Målgruppe: sogneaften, konfirmandforældre, bedsteforældre, kirkelige børne- og ungdompsledere, Y-men m.fl.

Oplægget holdes af Suzette Munksgaard

"Tro udvikles i dialog" - den eksistentielle og religiøse samtale


Religionspædagogisk forskning viser, at tro udvikles i dialog, men samtidig viser undersøgelser også, at der er meget lidt dialog om religiøse eller eksistentielle emner på teenage-værelserne mellem unge og forældre, og at præster også synes, dialogen er svær at istandsætte i konfirmandstuen.
Hvordan skabes et religiøst og eksistentielt refleksionsrum med teenagere, der nogen gange kun kan se bumsen på næsen?

Vi ser på forskellige dialogiske tilgange og redskaber, man kan benytte sig af til at få gang i dialogen og samtalen med unge i konfirmandstuen og mellem unge og deres forældre (refleksions-øvelser, hjemme-interview, speed-talking, team-talk, musikvideoer, High Five-øvelser, walk and talk, kropslig holdningsdannelse).

Målgruppe: Præster, konfirmandundervisere, sognemedhjælpere, kristendomsformidlere, konsulenter i Kirkeligt børne og ungdomsarbejde, efterskolelærere

Oplægget holdes af Suzette Munksgaard.