Suzette Munksgaard

Suzette er efterskolelærer på Midtsjællands Efterskole, hvor hun underviser i kristendom, filosofi, engelsk, afrikanske trommer og drama.

Suzette har en MA i teologi og kristendomsformidling med unge fra Københavns Universitet. Tidligere har Suzette arbejdet som efterskolelærer og som kateket med religionspædagogisk udviklingsarbejde.

Suzette er ansat på halvtid på CUR som projektleder og foredragsholder.


Aktuelle projekter på CUR:

 • Mere end blot ord – et metodeudviklingsprojekt om det udvidede læringsbegreb i       konfirmationsforberedelsen.
 • At skabe rum for eksistentiel og religiøs refleksion med unge – en undersøgelse,       et metodeudviklingsprojekt og en refleksions-håndbog.


Tidligere projekter på CUR:

Suzette har bl.a. arbejdet med følgende temaer og projekter:

 • Unge og kirke fra en række ungdomshøringer i samarbejde med Ålborg Stift.
 •  Dialogværktøjer til tvær-religiøs dialog i København Kommunes folkeskoler i       samarbejde med din tro min tro – Københavns stift.
 • Drenge og konfirmationsforberedelse - et metodeudviklingsprojekt om      drengetilgange i konfirmandforløbet i samarbejde med Helsingør og Roskilde stifter.
 • Alternativ konfirmationsforberedelse – muligheder, fordele og perspektiver på      konfirmandforløbet i samarbejde med Viborg Stift.
 • Kropslige tilgange i undervisning. Konfirmationsforberedelsens betydning for unges religiøse dannelse – en undersøgelse set fra et konfirmandperspektiv i Roskilde stift


Erfaringer i frivillige sammenhænge: 

Leder i FDF, kursusinstruktør i FDF, leder af Friluftsliv med børn i DGI, instruktør i børneteatergruppe under DGI.

 

Kontakt

suzette(at)cur.nu
Telefon: 28156231

 

 

Publikationsliste

Just do it! Drenge og konfirmationsforberedelse, Ungdomsanalyse.nu (2011)

 

Foredragsemner

 • Unge og værdiformidling
 • Hvordan kan dialog inddrages i forskellige undervisnings- og  formidlingssammenhænge?
 • Religiøs dannelse: Hvordan kan vi skabe eksistentielle og religiøse refleksionsrum sammen med vore børn og unge?
 • Konfirmationsforberedelse som værdiformidling og med kropslige og dialogiske tilgange.
 • Kristendomsformidling: Hvordan formidles kristendom i en postsekular tid?