Hvad er CUR?

CUR er et forskningscenter, der forsker i ungdomskultur, værdier og foreningsliv. Vi beskæftiger os særligt med, hvilke konkrete udfordringer børne- og ungdomsorganisationer står over for i forsøget på at udvikle og kvalificere børne- og ungdomsarbejdet.

Hvad kan I bruge CUR til?

Børne- og ungdomsorganisationer, efterskoler, sognemenigheder m.m. er i knivskarp konkurrence med andre aktiviteter og tilbud om børn og unges opmærksomhed og engagement.

Udfordringen er at få et indblik i, hvad der aktuelt kendetegner de unges værdier og livsstil og overveje, hvad det betyder i en konkret lokal sammenhæng: Hvad ”hitter” blandt de unge? Hvilke værdier har de? Og hvilke konsekvenser har det for os som organisation, forening eller skole?

På Center for Ungdomsstudier (CUR) har vi gennem en årrække fulgt udviklingen i ungdomskulturerne, analyseret tendenser og forsket i unges hverdagsliv, værdier og trospraksis. Derfor kender vi til de konkrete udfordringer og problemstillinger i børne- og ungdomsarbejdet og kan være det relevante input, der gør, at man som organisation, forening eller skole kan tænke i nye baner.

  • Vi formidler, så der skabes refleksion hos praktikere
  • Vi tænker på tværs af faggrænser og bidrager med nye perspektiver
  • Vi ser udviklingspotentialer og har en anerkendende tilgang

CUR's mission


Det er CUR's mission at udfordre og ruste voksne til at være nysgerrige, oplyste og reflekterende i forhold til at:

  • skabe det gode møde med børn og unge
  • sætte børn og unge i stand til at navigere i en verden præget af forandring