Giv en gave til CUR

En ressource for børne- og ungdomsarbejdet
CUR ønsker at være en ressource for de organisationer, som har svært ved at finansiere undersøgelser m.v. Netop derfor hænger pengene ikke på træerne.
Vi håber derfor, at du vil være med til at støtte CURs arbejde.
Vores mål er årligt at få 120 personlige gaver på 200 kr. Dette berettiger os nemlig til Tips & Lotto-midler, hvilket er en stor hjælp. I praksis betyder det, at vi kan få dækket CURs faste udgifter: Husleje, administrationsomkostninger m.v. - alt det, som er svært at få finansieret gennem projekter.

Hvorfor skulle du støtte os?
Du kan se, at vores arbejde er vigtigt. Vi oplever børne- og ungdomsforeninger på tæt hold og har kendskab til de udfordringer, de står overfor. Denne grundlæggende erfaring samt vores forskellige kompetencer gør, at vi er en ressource, der kan trækkes på i forskellige sammenhænge.
Du kan læse mere om CUR's arbejde og forskellige projekter her på hjemmesiden.

Sådan gør du:
Overfør 200 kr. til CUR's konto i Nordea: 
Reg. nr. 2112 - konto nr. 0713 808 369

Husk at skrive "Gave2017" + navn i meddelelsesfeltet.

Hvis du ønsker at få fradrag fra din gave, skriv da dit CPR-nr enten på en mail til info@cur.nu - eller i meddelelsesfeltet i overførslen.

TAK for din hjælp!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUR's mission


Det er CUR's mission at udfordre og ruste voksne til at være nysgerrige, oplyste og reflekterende i forhold til at:

  • skabe det gode møde med børn og unge
  • sætte børn og unge i stand til at navigere i en verden præget af forandring