Især for fritidsklubber


CUR har i en årrække fungeret som ressource for fritidsklubber i Danmark.
Vi vil gerne udfordre til at skabe en reflekteret praksis, så der skabes aktiviteter med et formål, og at man som voksen bliver den gode og betydningsfulde leder.
Derudover har vi også gode erfaringer med at give nogle bud på, hvordan man kan rekruttere eller fastholde unge i foreningslivet.

Vi sætter blandt andet fokus på spørgsmålene:

  • Hvad motiverer unge, når det gælder fritidsaktiviteter?
  • Hvordan spiller man sig på banen som klubmedarbejder/leder i de unges liv?
  • Hvordan laver vi aktiviteter med afsæt i de mål, vi har?
  • Hvad er det egentlig, vi vil med de unge?


Og med folkeskolereformen sættes klubberne under et andet pres og skal genfinde sig selv under nye vilkår, hvor skolerne "holder længere på børnene". Her skal der tænkes i samarbejde mellem klubber og skoler på en ny måde. Også her har CUR været på forkant.

Vi har blandt andet lavet forskellige udviklingsprojekter med en række klubber i 5 forskellige kommuner.

  • I Gentofte, Frederikssund og Fredensborg kommuner har vi ligeledes arbejdet med klubberne og deres aktiviteter. Se mere her.
    Her fik skolereformen en særlig betydning, idet projekterne omhandlede samarbejde med skolerne. Se de inspirative evalueringsrapporter fra Fredensborg kommune.
  • Og i efteråret 2013 samt foråret 2014 havde vi et samarbejde med en klub i Skælskør om formidling af klubbens tilbud og pædagogiske praksis. "Vi spiller børn og unge gode til resten af livet" er titlen på den opsamlende introduktion til Fritids- og Ungdomsklubben Oliemøllen. 

 

Kontakt endelig CUR. hvis I vil vide mere.

CUR's mission


Det er CUR's mission at udfordre og ruste voksne til at være nysgerrige, oplyste og reflekterende i forhold til at:

  • skabe det gode møde med børn og unge
  • sætte børn og unge i stand til at navigere i en verden præget af forandring