Især for idrætsorganisationer

Som idrætsorganisation er I blot én af mange tilbud til børn og unge, og der er således kamp om deres tid.

CUR laver løbende forskellige projekter for idrætsforeninger - små som større.
Det kan være udviklingsprojekter, evalueringsprojekter eller frafaldsundersøgelser.

Se noget af CURs CV for idrætslivet

CUR's mission


Det er CUR's mission at udfordre og ruste voksne til at være nysgerrige, oplyste og reflekterende i forhold til at:

  • skabe det gode møde med børn og unge
  • sætte børn og unge i stand til at navigere i en verden præget af forandring