Især for kommuner

Arbejder du med børn, unge, skole, fritid eller idræt i en kommune, så kan du bruge CUR som ressource på forskellige områder.

På CUR sætter vi fokus på at undersøge unges hverdags liv og værdier med henblik på at gøre voksne i stand til at møde de unge på en relevant måde. Vi ved noget om, hvad der er på spil for henholdsvis tweens, teenagere og gymnasieelever.

For kommuner kan vi være en ressource med fx udbuddet af oplæg og foredrag om unge og ungdomskultur til kommunens ansatte. Eller forskellige oplæg og relevante input til undervisere, der er i daglig kontakt med de unge.
Vi har også erfaring med forskellige typer kommunale projekter.

Se oplæg om børne- og ungdomskultur

Se vores tilbud på idrætsundersøgelser i kommuner

Se oplæg til skoler fra vores eksterne foredragsholdere

Se vores inspirative rapporter fra klubprojekter i henholdsvis Fredensborg

 

 

CUR's mission


Det er CUR's mission at udfordre og ruste voksne til at være nysgerrige, oplyste og reflekterende i forhold til at:

  • skabe det gode møde med børn og unge
  • sætte børn og unge i stand til at navigere i en verden præget af forandring