Især for værdibaserede foreninger

I ungdoms- og fritidslivet findes der også et varieret udbud af aktiviteter og foreninger med en værdibaseret baggrund. Det kan være spejdergrupper, kirkelige ungdomsforeninger, efterskolerne eller konfirmandhold og deres forældre.
Også på disse arenaer ønsker CUR at være en ressource for de voksnes møde med de unge.

CUR kunne fx tage udgangspunkt i følgende vinkler:

  • Hvordan laver vi aktiviteter med afsæt i de værdier, vi har som organisation?
  • Hvordan går vi fra at være meningsfællesskaber til også at være handlingsfællesskaber?

CUR har erfaringer med frafaldsundersøgelser og rekruttering, udvikling af aktiviteter, og hjælp til at stille de reflekterende spørgsmål, ligesom CUR i sine nationale 5-års-undersøgelser af den danske ungdomskultur spørger til de unges værdier og tanker om de store spørgsmål i livet. 

Se mere om vores foredrag om værdiformidling til unge

CUR's mission


Det er CUR's mission at udfordre og ruste voksne til at være nysgerrige, oplyste og reflekterende i forhold til at:

  • skabe det gode møde med børn og unge
  • sætte børn og unge i stand til at navigere i en verden præget af forandring