Samarbejdspartnere og referencer

CUR samarbejder med mange forskellige instanser - både offentlige og private og både i lokalt og nationalt regi.
Her er et udpluk af projekter og samarbejdspartnere for CUR:


Organisationer og foreninger m.m.

 • Nordeafonden, DIF og DGI: "Skole og foreningsliv i bevægelse" (2015-2016).
 • BUPL og Ungdomsringen: "Lokale historier med nationalt impact" - om samarbejde mellem skoler og klubber efter folkeskolereformen (2015).
 • DBU: Forskellige frafaldsundersøgelser samt kortlægninger af idrætsmiljø.
 • DBU Sjælland: Om det gode fodboldmiljø samt betydningen af resultatformidling (2014).
 • Dansk svømmeunion: Frafaldsundersøgelse (2014).
 • Danmarks Gymnastik Forening: Frafaldsundersøgelse (2014).
 • DGI Basket: Rekruttering og fastholdelse i pigeungdomsbasket (2014).
 • Sport2go: Evaluering af målgruppe, koncept og indhold (2013).
 • Mary Fonden, Red Barnet og Trygfonden: Undersøgelse af trivsel i fritidslivet (2015).
 • Ungdomsringen: Bl.a. udgivelsen "Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder" (2010).

 

 

Kommuner

 • Københavns Kommune: Udviklingsprojekter i fritidsklubber på Amager (2012-2013) samt evalueringer af forskellige pilotprojekter på idrætsfronten (2013).
 • Gentofte Kommune: Udviklingsprojekt i fritidsklubber (2013) samt mentorforløb for pædagoger (2015).
 • Frederikssund Kommune: Udviklingsprojekt i fritidsklubber (2013).
 • Fredensborg Kommune: Udviklingsprojekt i fritidsklubber (2013).
 • Slagelse Kommune: Udviklingsprojekt i fritidsklubben 'Oliemøllen' (2014).
 • Køge Kommune: Undersøgelse af unges idrætsvaner (2010).
 • Holstebro Kommune: Undersøgelse af "Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune" (2011).


Oplæg og foredrag


CUR holder desuden en lang række oplæg og foredrag i forskellige sammenhænge - her et lille udpluk:

Kommuner:
Brøndby Kommune
Løgstør Kommune
Lemvig Kommune
Gladsaxe Kommune
Hillerød Kommune
Næstved Kommune
Høje Taastrup Kommune
Vordingborg Komme
Varde Kommune

Ministerier:
Undervisningsministeriet
Kulturministeriet
Social- og integrationsministeriet

Råd og nævn:
Børnerådet
Det kriminalpræventive Råd
Netværk af Ungdomsråd (NAU)
SSP-netværket
Ungdomsringen
Dansk Ungdoms Fællesråd

Idrætsorganisationer:
Dansk Boldspils Union (DBU)
Dansk Idrætsforbund (DIF)
Dansk Rideforbund
Dansk Svømmeunion
OB
Albertslund Idrætsforening
Jysk Håndboldforbund
Lyngby Tennisklub

Organisationer og foreninger:
BUPL
Kommunernes Landsforening
FOA
IBIS
Danmarks Lærerforening
Efterskoleforeningen
Foreningen af Kristne Friskoler
KPI
Det Danske Spejderkorps
KFUM og KFUK
FDF
KFS

Uddannelsesinstitutioner:
- en lang række folkeskoler, friskoler, efterskoler, ungdomsskoler og gymnasier landet over
- UCC Lillebælt
- Metropol og andre lærerseminarier
- Studievejledninger

Private virksomheder:
NCC
Nokia

Kirkelige sammenhænge:
- konfirmandforedrag i en lang række kirker landet over - ofte med fokus på, hvordan man kan tale om 'de store emner' med sin teenager.

CUR's mission


Det er CUR's mission at udfordre og ruste voksne til at være nysgerrige, oplyste og reflekterende i forhold til at:

 • skabe det gode møde med børn og unge
 • sætte børn og unge i stand til at navigere i en verden præget af forandring