Evaluering og dokumentation

Evaluering og dokumentation er mange steder et krav. Men for dem, som skal måles, opleves det som en byrde og noget, som skal til for nogen andres skyld. 

På CUR sætter vi fokus på dokumentations- og evalueringsformer, som er nært knyttet til praksis, som giver mening at udarbejde og som puster liv og energi i de daglige gøremål.

 

 

Evaluering af Sport2go - et fleksibelt idrætstilbud

Sport2go er et fleksibelt idrætskoncept i 9 forskellige kommuner over hele landet, hvor de deltagende frit og fleksibelt kan vælge at tilmelde sig forskellige idrætstilbud fra uge til uge.
Da det skulle besluttes, hvordan konceptet skulle fortsætte, blev CUR bedt om at evaluere det med særligt fokus på målgruppe, koncept og indhold.
Det store spørgsmål er, hvordan etablerer attraktive idrætsaktiviteter, der medvirker til at rekruttere og at fastholde unge i idræts- og foreningslivet?
På baggrund af evalueringen kom CUR med nogle anbefalinger.

Læs rapporten her.

Evaluering af alternativ konfirmationsforberedelse i Viborg

I Viborg Domprovsti er der i 2011-2012 i fire sogne blevet eksperimenteret med alternative modeller i konfirmandforløbene. I forsøgene er der særligt blevet sat fokus på nye rammer, det vil sige forsøg med at indføre vekselvirkninger mellem korte og lange forløb, at have
forlængede dobbelttimer, at holde pauser i vintermånederne, at forsøge at have henholdsvis morgen- og eftermiddagshold – som alt sammen bliver en del af en samlet årsplan. I evalueringsarbejdet er der blevet sat fokus på betydningen af de alternative forløb med afsæt i tre undersøgelsesparametre: Læring og værdiformidling, den praktiske planlægning og samarbejdsrelationer og fra flere perspektiver: Hvad siger præster, lærere, skoleledere – og ikke mindst konfirmanderne?

Læs rapporten her.

Evaluering af "boot camp" i Herfølge Boldklub

Hvordan inkluderer man "sene startere" i organiseret fodbold? Evalueringen afdækker erfaringerne fra et udviklingsprojekt i Herfølge Boldklub.

Læs rapporten her.

Sådan gør vi

Om evalueringsarbejde på CUR.
Læs mere her

Det siger andre

Evalueringsrapporten gjorde os og Ministeriet for Børn og Uddannelse i stand til at se, hvilke resultater og muligheder vores projekt har skabt hos brugeren. Evalueringen er med til at danne grundlag for, vi skal bringe med og bygge videre på. Den giver et godt overblik og pinpointer vigtige pointer.

Mie Himmelstrup, konsulent, Dansk Naturvidenskabsformidling