Fritids- og foreningsliv

Skole og foreningsliv i bevægelse


Skolereformen er naturligt på dagsordenen i de ca. 9000 lokale idrætsforeninger, der udbyder aktiviteter for børn og unge. I udgangspunktet er der stor begejstring i forhold til skolereformens større fokus på bevægelse, og der opleves en stor velvilje i forhold til at være en del af 'bevægelsesprojektet' i folkeskolen.

På samme tid spores der dog også en vis famlen: Hvad kan foreningslivet konkret byde ind med? Har foreningslivet tilbud, der matcher skolens behov? Kan foreninger, der ofte baserer sig på frivillighed finde ressourcer til at medvirke i skoledagen? Og betyder øget aktivitet i skolen, at medlemmerne forlader idrætsforeningerne?

Også i landets skoler kan det opleves som en udfordring, at man som en den af 'Den Åbne Skole' skal arbejde sammen med lokale frivillige ildsjæle, der brænder for deres idræt, men ikke nødvendigvis kan se sig selv som en del af en læringsdagsorden i en skolesammenhæng.

Udviklingsprojektet Skole og foreningsliv i bevægelse - som er et samarbejde mellem DIF, DGI og CUR og støttet af Nordea Fonden - har fokus på at få skole og foreningsliv til at bevæge sig mod og med hinanden med henblik på at stadigt flere børn oplever glæden ved at bevæge sig.

Mere konkret har projektet - der løber i periode maj 2015-oktober 2016 - til formål:

 • At afdække skolereformens 'virkningshistorie' i forhold til foreningslivet.
 • At finde de lokale 'eksemplariske' skole- og foreningssamarbejder, der kan være til inspiration for andre.
 • At udvikle konkrete inspirationsmaterialer og værktøjer til samarbejder.
 • At afdække betydningen af de rammer, som man i landets kommuner opstiller omkring samarbejdet mellem skoler og foreningsliv.

Læs mere her.

De bedste redskaber er mennesker, der er til stede


I foråret afleverede CUR en rapport til MaryFonden om trivsel i fritidslivet.
Den blev præsenteret på en temadag tirsdag den 27. oktober 2015.

Læs MaryFondens pressemeddelelse her.

Læs rapporten her.

Læs DR's nyhed om det her.

Fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Hvordan ser kultur‐ og fritidslivet ud blandt de 12‐19‐årige i Holstebro Kommune? Hvad mener de unge om de eksisterende tilbud, og hvad kunne de unge godt tænke sig af yderligere tiltag? Trives aldersgruppen? Og kan de se sig som en del af Holstebro‐området på lidt længere sigt? Hvilke forventninger har de til deres lokalområde?

Undersøgelsen, der baserer sig på spørgeskemabesvarelser fra ca. 1005 unge og
interviews med i alt 20 unge fra Holstebro‐området, tegner en
”ungdomsprofil” af de unge i Holstebro Kommune med særlig vægt på deres kultur‐ og
fritidsvaner, trivsel og forventninger til lokalområdet og giver en overordnet indsigt i,
hvad der er på spil blandt kommunens teenagere og unge.

Outputtet var en rapport med titlen Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune (Holstebro Kommune, maj 2011).
Rapporten tegner en ungdomsprofil af de unge i Holstebro Kommune med særlig vægt på deres kultur- og fritidsvaner, trivsel og forventninger til lokalområdet og giver en overordnet indsigt i, hvad der er på spil blandt kommunens teenagere og unge.

Læs rapporten her.


Det gør en forskel - teen town

Undersøgelsen af sundhed, kultur og fritidliv i Holstebro Kommune resulterede i en beslutning om at etablere Teen Town - aktivitetsområde.

Læs mere om Teen Town her.

Udgivelser

- Udvalgte publikationer inden for fritidsområdet

 • Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder - måske!
  Ungdomsanalyse, 2010
 • Jeg har brug for et break! Perspektiver på sammenhængen mellem gymnasie- og fritidsliv.
  Ungdomsanalyse, 2010
 • Børneliv version 2.0. Perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel
  Ungdomsanalyse, 2013

Medlemsundersøgelser

En medlemsundersøgelse giver den frivillige organisation et klart billede af, hvem medlemmerne er, og hvad der kendetegner medlemsgruppen som helhed. Et billede, som er yderst relevant, når man skal kommunikere til medlemmerne og ikke mindst, når man skal lede og udvikle organisationen.

En medlemsundersøgelse kan give et bud på følgende spørgsmål:

 • Hvad motiverer medlemmerne?
 • Hvad vil de gerne have mere af i organisationen? (fx. lejre, ros, kurser ect.)
 • Hvad tænker de om organisationens værdier, og hvordan udleves de?
 • Hvad skal til, for at medlemmer vil være ledere i organisationen?
 • Hvad skal til, for at de vil invitere deres venner med i organisationen?


Hvordan ser en FDF'er ud?

Undersøgelsen giver et kvalificeret bud på, hvem FDFs medlemmer er, på deres motiver for at være medlemmer og/eller ledere i FDF, på deres tidsforbrug og prioritering af FDF i forhold til andre aktiviteter/arbejde og andre former for frivilligt engagement.

Fokus er på to gruppers tilknytning til FDF, nemlig unge og voksne, samt forældre til medlemmer under 12 år.

Der ses bl.a. på, hvorfor forældre vælger at sende deres børn til FDF samt deres generelle kendskab til FDF og deres umiddelbare opfattelser heraf.

Læs rapporten her.