Skole og foreningsliv i bevægelse

Folkeskolereformen sætter fokus på bevægelse som en del af skoledagen og på et øget samarbejde mellem skole og foreningliv, herunder idrætsforeninger. 

Udviklingsprojektet Skole og foreningsliv i bevægelse dokumenterer eksisterende samarbejdsprojekter og udvikler nye modeller for samarbejde, der gør, at endnu flere skoler og idrætsforeninger bliver inspirerede til at blive en aktiv del af skolereformen.

Læs den nyeste rapport her.

 

 

Åbn Skole - videoer og slides fra konferencen

Link til google-drev mappe: Åben Skole videoer og slides

 

https://drive.google.com/open?id=0B6twb4N50eXSbGYwTVk3UmtqY0k

 

Link til youtube: Piger der tør

https://youtu.be/KYDBpLCRkco

 

Link til youtube: Skole og foreningsliv i bevægelse

https://youtu.be/rhjRgl9VID0

 

 

 

 

 

 

 

Den åbne skole giver nye muligheder for foreningernes samarbejde med skolerne. Mange steder har man allerede gjort sig en masse erfaringer med at afprøve forskellige modeller. Nogle af disse erfaringer har vi indfanget i en række beskrivelser af, hvordan den åbne skole er blevet udfoldet i en række lokale sammenhænge. Nogle af projekterne er etableret som en udløber af projektet Skole og foreningsliv i bevægelse. Andre projekter er udviklet af lokale ildsjæle, der har set mulighederne i at etablere et samarbejde med skolen. Uanset hvordan projekterne er blevet til, håber vi, at beskrivelserne af de lokale projekter kan inspirere  skoler og foreninger til et samarbejde omkring at skabe mere bevægelse og aktiv undervisning  i skolen.

For at gøre det så enkelt som muligt læseren er beskrivelserne inddelt i følgende kategorier:

 • Potentiale for mindre idrætter
 • Åben skole i udskolingen
 • Åben skole som forløb
 • Alternativ idrætsundervisning
 • Integration
 • Inklusoin
 • Åben skole i andre fag end idræt
 • ForeningsSFO
 • Events og temauger
 • Kommunen som facilitator
 • Udbygning af eksisterende samarbejder
 • Ældre medlemmer som instruktører
 • Andre historier til inspiration

 

Hver enkelt beretning indledes med en kort introduktion, der skitserer indholdet, såleles at man hurtigt kan gå videre, hvis beskrivelsen alligevel ikke forekommer relevant. 

 

Potentiale for mindre idrætter

Mulighed for mindre idrætter

En mindre idræt som rugby bruger Åben Skole til at komme i kontakt med en masse skolebørn

Forbund tilbyder undervisningsmateriale og forløb med instruktør

Dansk Softball Forbund har udviklet undervisningsmateriale til lærere og tilbyder forløb med instruktør

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. 

Ildsjæl er med til at bære fremgang for lille forening

Når faciliteterne er i orden, og udstyret er sjovt, er det muligt for en forening, der repræsenterer en mindre idræt som fægtning at opleve en ret markant medlemsfremgang. En ildsjæl er samtidig med til at bære fremgangen

Åben skole i udskolingen

Elever hjælpes med eksamensforberedelse

En atletikklub hjælper 9. klasses-elever med at forberede sig til eksamen

Fodbold som linjefag i 7. klasse

En skole tilbyder fodboldlinje til 7. klasse i samarbejde med den lokale fodboldklub. Projektet nyder godt af personsammenfald mellem skole og klub i form af lærere og trænere 

Træneruddannelse som valgfag

Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge ’Ungtræner/Trænerspiren’ som valgfag

ÅBEN SKOLE SOM FORLØB

Forbund opstarter nye klubber gennem Åben Skole

Basketforbund har ambitioner om nye klubber i hele hovedstaden - med et fast koncept på seks lektioner til alle skoler

Forening skræddersyr forløb til skoler

En lokal klub tilbyder fleksible forløb til kommunens skoler

Et gennemtænkt åben skole-koncept vender faldende medlemskurve

Et gennemtænkt åben skole-koncept vender faldende medlemskurve for lille forening

Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet

Seks ugers åben skole-forløb er en investering i et lokalsamfund, som har brug for at kunne tilbyde en god skole og et aktivt foreningsliv

Alternativ idrætsundervisning

Elever får alternativ idrætsundervisning hos sejlklub

800 elever har modtaget alternativ idrætsundervisning hos lokalt sejlsportscenter

Integration

Basketballklub arbejder med integration på lokale skoler

Basketballklub tilbyder aktiviteter med fokus på integration og foreningstillknytning

Forening får nye medlemmer blandt minoritetsunge

Danseforeningen Global Kidz udfordrer elever i en tryg ramme, og skolebesøgene giver nye medlemmer – særligt blandt minoritetsunge. Kommunen er vigtig medspiller.  

Inklusion

Skytteforening skaber bedre koncentrationsevne hos specialskole-elever

Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialskole

Åben Skole i andre fag end idræt

Elever afprøver fysikkens love under vand

Frivillige ledere fra en dykkerklub står for undervisning, hvor elever lærer dykkerfysikkens love ved at prøve selv

Skolegården er lavet om til et o-løbskort

Frederiksberg Kommunes skolegårde er blevet indtegnet på et o-løbskort, og der er blevet udlagt poster i skolegårdene. Poster, der knytter sig til forskellige fag - læring og bevægelse er tænkt sammen.  

Piger, der tør

Et samarbejdsprojekt mellem en skole, en ungdomsklub og en karateklub sætter fokus på at udvikle pigers trivsel, fysiske formåen og faglighed. Samarbejdet kombinerer bevægelse med fagfaglig undervisning. 

Foreningssfo

Elever i 0.-4. klasse går til idræt i SFO'en

En SFO og en idrætsforening tilbyder halvårlige forløb til 0.-4. klasses-elever. Instruktøropgaven klares ved, at de ældre elever uddannes til ungledere

Unge træner yngre

En badmintonklub er en del af et stor fælles kommunalt projekt for alle SFO’er i Thisted Kommune. Klubben bruger ’ungtrænere’ til at stå for undervisningen

Events og temauger

TAEKWONDO I EN UGE

En forening stiller frivillig arbejdskraft til rådighed i en emneuge, og ældre elever fra klubben indgår som instruktører

Frivillige tilbyder event-dag

Et initiativ fra en forening og SFO giver børn mulighed for at opleve en god dag med masser af sport. Initiativet er drevet af frivillige kræfter

Gymnastikhuset, der gerne vil lege med

En forening ’sælger’ topklassefaciliteter til skoler i forbindelse med eventdage, hvor foreningens instruktører står for undervisningen 

Kommunen som facilitator

Forventningsafstemning i centrum

Kommunen spiller en afgørende rolle i skole-foreningssamarbejdet. De er med til at etablere det første møde mellem skoler og foreninger og lægger klare rammer for samarbejdet

En fælles portal som vigtigt redskab

Helsingør Kommune har skabt en portal, hvor skoler og foreninger kan mødes om skole- og foreningssamarbejder.

Kommune, klub og forbund deles om træner

I Holstebro Roklub har de opfundet en samarbejdsmodel, hvor kommune, klub, forbund og Team Danmark sammen er med til at skabe en fuldtidsstilling til en træner.

Udbygning af eksisterende samarbejder

Optimal brug af skolens og foreningens ressourcer

Skole og forening har succes med at videreudvikle et eksisterende samarbejde, hvor der er fokus på kommunikation og klar arbejdsdeling

Ældre medlemmer som instruktører

Ældre medlemmer som instruktører i Åben Skole

En roklub giver ældre medlemmer mulighed for at blive instruktører i Åben Skole-samarbejde

ANDRE HISTORIER TIL INSPIRATION

Skoleklassen er også et fodboldhold

’Fodbold Fulton’ giver fodboldglade drenge en mulighed for at bruge fodbold som løftestang til at lære boglige fag, til at udvikle sig som mennesker og til at blive stærke holdspillere.

Om Skole og foreningsliv i bevægelse

Udviklingsprojektet Skole og foreningsliv i bevægelse har fokus på at få skole og foreningsliv til at bevæge sig mod og med hinanden med henblik på, at stadig flere børn og unge oplever glæden ved at bevæge sig i skolen og foreningslivet 
Konkret har projektet til formål:

  • At afdække skolereformens ’virkningshistorie’ i forhold til foreningslivet.
  • At finde de lokale ’eksemplariske’ skole- og foreningssamarbejder, der kan være til inspiration for både foreninger og skoler.
 • At udvikle konkrete inspirationsmaterialer og værktøjer, der medvirker til at gøre det enklere for idrætsforeninger og skoler at indgå samarbejdsprojekter, hvor bevægelse og læring er naturligt integreret.  

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem DIF, DGI og Center for Ungdomsstudier (CUR) – og er støttet af Nordea-fonden.