Klubliv

Det gode samarbejde mellem klubber og skoler

De gode samarbejder mellem klubber og skole

En af idéerne i skolereformen fra 2014 er, at der skal etableres tværfaglige læringsmiljøer - blandt andet mellem skole og fritids- og ungdomsklubber. Med henblik på at stimulere udviklingen af dette samarbejde søsatte Ungdomsringen og BUPL igangsat et projekt, der sætter fokus på de gode samarbejder ...
CUR har stået for den praktiske udførsel af projektet.

CUR har indsamlet de gode historier fra sammenhænge, hvor samarbejdet mellem skole og klub fungerer rigtig godt, og hvor der drages god nytte af de forskellige fagligheder. Derefter udarbejdede vi et idékatalog med gode idéer, der kan fungere som inspiration og fungere som katalysator for udviklingen af samarbejdet andre steder.
CUR var desuden med til at udvikle og opstarte flere nye projekter.

CUR har stor erfaring med at tænke i samarbejde mellem skole og klubber - blandt andet fra fire tidligere projekter, som du kan læse mere om her på hjemmesiden.

Projektet "Det gode samarbejde mellem klub og skole" løb fra efteråret 2014 og i hele 2015.

Se første rapport/inspirationskatalog her.

Se den afsluttende rapport her.

Se forskellige samarbejdshistorier her - til inspiration for samarbejde om understøttende undervisning, organisering og ledelse, inklusion, trivselsarbejde, forlagt undervisning, når klubben flytter ind på skolen, samarbejde med foreningslivet.

Klubudvikling i kommuner - skole-klub-samarbejde i lyset af den nye folkeskolereform

CUR har stor erfaring med udvikling af samarbejde mellem skoler og klubber. I 2013 havde CUR et samarbejde med tre sjællandske kommuner omkring udvikling af fritidshjem og -klubber. 

Læs mere om projektet her

Undervejs i projekterne satte den nye folkeskolereform sit præg på forløbet. Fritidsklubberne står over for en ny virkelighed, hvor børnene skal være længere tid i skolen og har dermed kortere tid i klubben. Samtidig er der lagt op til et øget samarbejde mellem skole og klubber - og mellem lærere og pædagoger - uden at den konkrete form er angivet på forhånd.

CUR og de tre kommuner har gjort mange og gode erfaringer inden for dette krydspres mellem kultur og krav, og vi tøver ikke med at kalde os eksperter på området.

Læs mere om erfaringerne og de gode råd i to nu offentliggjorte rapporter fra henholdsvis Fredensborg Kommune og Gentofte Kommune.

Kontakt gerne CUR for at høre mere.

Når man vil noget mere med børnene ...


Det er én af CURs missioner at være med til at skabe en intentionel praksis blandt voksne, der arbejder med børn. Forstået på den måde, at voksne reflekterer over og klædes på til at være bevidste om betydningen af deres samvær med børn.
Det handler ikke bare om at holde opsyn og i ny og ny afværge konflikter mellem børn.

I 2013-2014 arbejdede CUR sammen med klubben Oliemøllen i Skælskør for at gentænke og sætte ord på den pædagogiske praksis.
Læs rapporten her: Vi spiller børn og unge gode til resten af livet.

Efter projektet har Oliemøllen oplevet en væsentlig medlemsfremgang - blandt andet fordi de ansatte simpelthen kan sætte ord på, hvad projektet er - hvad det er, man vil med de unge.

Videospot om klubudvikling

Se vores videospot om arbejdet med udviklingsprojekter i klublivet.

Klubudvikling

CUR i samarbejde med tre sjællandske kommuner omkring klubudvikling

Klubarbejdet har rødder i en tid, hvor de unge hang på gadehjørnerne, hvilket de som bekendt ikke gør længere! Nu hænger de foran diverse skærme!

Denne nye virkelighed stiller fritidshjem og klubber over for nye udfordringer i forhold til at genskrive projektet, således at såvel den tænkning som praksis, der udfoldes i institutionerne også afspejler de livsomstændigheder, der aktuelt udgør rammen omkring børn- og unges liv.  

CUR har indgået en aftale med henholdsvis Frederikssund, Fredensborg og Gentofte Kommune omkring tre forskelligt vinklede udviklingsprojekter, der dog alle har klubben som arbejdsform som det centrale udgangspunkt.

Projektet faldt i følgende faser:

Jan-feb. 2013: Besøg i fritidsklubber med henblik på at forstå klubbernes arbejde og at få en fornemmelse af klubbernes udfordringer. 

Marts 2013:
 Definition af de udviklingsprojekter, som klubberne godt kunne tænke sig at prøve af.
Udviklingsprojekterne handlede blandt om:

  • At tilbyde faste forløb
  • Mentorordninger
  • Samarbejde med skole
  • Samarbejde med lokale foreninger
  • Tilbyde progression i aktiviteter


April 2013: Afprøvning af projekter.

Maj-juni 2013:
Evaluering.

August-oktober 2013:
Klubberne sætter særlig fokus på klub-skolesamarbejde for at møde nogle af de udfordringer og muligheder, der følger i kølvandet på skolereformen. 

November 2013-januar 2014:
Opsamling af erfaringer 

Sommer 2014: Udgivelse af bog om klubpædagogik

Se et eksempel på en projektbeskrivelse fra Frederikssund Kommune.

Yderligere info: soren@cur.nu eller 23 30 41 89

KLUBLIV

De gode samarbejder mellem klubber og skoler


CUR har i forbindelse med et projekt for BUPL og ungdomsringen fundet frem til en række eksemplariske og inspirerende samarbejder mellem klubber og skoler - i lyset af folkeskolereformen.

Læs mere på BUPL's hjemmeside.