Det med Gud - men hvordan?

Der kræves meget af ledere i de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer! Det er ikke nok at kunne lave snobrød eller skaffe mange medlemmer.

Der efterspørges intentionelt lederskab, som kan være med til at danne ramme om meningsfulde aktiviteter, samvær og værdi- og kristendomsformidling.

For at komme hertil kræver det et engageret og mobiliseret lederkorps, som ved, hvad man vil med mødet med børn og unge og som mestrer at sætte ord og handling på det med Gud. Med støtte fra Y´s Men Region Danmark arbejder CUR, Center for Ungdomsstudier, med et tværorganisatorisk metodeudviklingsarbejde i 2016-2017 med fokus på intentionelt lederskab og kristendomsformidling blandt ledere i de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer (KFUM og KFUK, KFUM-spejderne, De Grønne Pigespejdere og FDF).

 

 

Projektbeskrivelse

Y's Men's artikel om projektet

Religionspædagogiske undersøgelser

En religionspædagogisk undersøgelse kan sætte fokus på: 

  • Unge og den religiøse samtale
  • Unges gudsbilleder og gudsopfattelser i en globaliseret og digitaliseret verden
  • Hvordan kan digitale billeder og musikvideoer bruges i forhold til      kristendomsformidling?
  • Mulighederne i en kropslig implementering af kristendom
  • Hvordan skabes der dialog og eksistentielle samtaler, så unge får ”ord på, hvad de tror på”?
  •  Unge og mulighederne i postkonfirmandarbejde
  • Religiøse strategier blandt unge i dag
  • Praktiske/kreative tilgange til kristendomsformidling
  • Udviklingspotentialer i konfirmandundervisningen