Ungdomsstudier

CUR har lang erfaring med at foretage studier af børne- og ungdomskultur. Det har resulteret i en række udgivelser.

 

Tweens

Hvad optager tweens? Leger de stadig? Hvordan trives de i forbindelse med deltagelse i deres mange forskellige fritidsaktiviteter? Og hvor meget ved forældrene egentlig om, hvad der foregår i deres børns liv, og hvordan børnene trives?

Det er nogle af de spørgsmål, Børneliv version 2.0 - perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel, forsøger at finde nogle svar på. 

Som forældre, foreningsleder, klubpædagog eller træner bliver du i bogen klogere på både børns og forældres perspektiver på:

  • Hvad tweens bruger deres fritids på
  • Livet i det virtuelle rum
  • Hvad der er vigtigt, når man går til noget
  • Forventninger til trænere, ledere og andre voksne
  • Trivsel i fritidsaktivteter


Læs mere på Ungdomsanalyse.nu
Bestil bogen her

 

Teenagere

Holder billedet af eleven i 8. klasse, der går direkte hjem fra skole og tænder for tv og pc, har mobilen liggende inden for rækkevidde og beholder sin iPod i ørerne, eller er virkeligheden bare en smule mere nuanceret end det?

Bogen Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder - måske ligger i forlængelse af tilsvarende undersøgelser fra henholdsvis 1995, 2000 og 2005, og i bogen bliver der peget på nogle af de mest markante udviklingstendenser i denne periode, herunder f.eks. hvilken betydning det såkaldte virtuelle rum har haft for danske teenageres hverdagsliv.

Bogen, der baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1122 elever i 7.-9. klasse, har fokus på at beskrive, hvad danske teenagere bruger tid på, når det ringer ud efter sidste time.

Læs mere her.

 

 

Gymnasieliv

Hvad er sammenhængen mellem gymnasieliv og fritidsliv? Hvad betyder fritidsaktiviteterne for gymnasieeleverne?

Bogen Jeg har brug for et break! afdækker gymnasieelevers oplevelse og forventninger til deres gymnasieliv. 

Mere konkret sættes der fokus på temaerne:

  • Hvilken rolle spiller forældre og venner i forhold til gymasieprojektet?
  • Hvor meget fylder lektier i praksis - og mentalt?
  • Hvilke fritidsaktiviteter prioriteres, og hvilke aktiviteter er absolut ikke til forhandling?
  • Hvilke tanker gør eleverne sig om fremtiden, både på den korte bane i forhold til uddannelse og på den lidt længere bane i forhold til job, familie m.v.?

Læs mere her

 

Det siger andre

... Børneliv version 2.0 giver et indsigtsfuldt og vidende portræt af en aldersgruppe, som kæmper for at finde deres plads i en kultur præget af kropsfiksering, mobning og præstationskrav

Udspil, DGI-magasinet nr. 3 - marts 2013

Det siger andre

Børneliv version 2.0 tegner et letlæst portræt af de store børns hverdagsliv og peger på, hvordan mistrivsel er med til at øge ungdomsfrafaldet i idrætsforeningerne.

Idan Nyhedsbrev, nr. 54, 2013